استخر مرکز تجارت جهانی فردوسی

میدان فردوسی

شنبه الی پنجشنبه 10 تا 23

جمعه و تعطیلات رسمی پنجشنبه 10 تا 20

"استخر مرکز تجارت جهانی فردوسی"

بهای بلیط 60 هزار تومان

تلفن : 66340445

استخر ستاره امیر

امیر آباد شمالی

روزهای زوج از ساعت 19 الی 23 (آقایان)

روزهای فرد از ساعت 15 الی 23 (آقایان)

روزهای زوج از ساعت 7صبح الی 18 (بانوان)

روزهای فرد از ساعت 7 الی 14 (بانوان )

روزهای تعطیل از 7 صبح الی 23 (آقایان)

"استخر ستاره امیر"

بهای بلیط 45 هزار تومان

تلفن : 88336690

استخر پرسپولیس

خیابان آیت الله کاشانی

شنبه الی چهارشنبه از ساعت ۱۸ الی ۲۳:۳۰ (آقایان)

پنجشنبه ها ۱۸ الی ۲:۰۰ بامداد (آقایان )

شنبه الی پنجشنبه از ساعت ۹ الی ۱۶(بانوان)

جمعه ها : ۹ الی ۱۵ (بانوان)

جمعه ها ۱۶ الی ۲۳:۳۰(آقایان)

"استخر پرسپولیس"

بهای بلیط 30 هزار تومان

تلفن : 44622647

مجموعه ورزشی قیانوری

میدان بهمن

سانس آقایان: شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۱۸تا۲۳ و جمعه ها از ساعت ۱۵ تا۲۳

سانس بانوان: روزهای زوج و پنجشنبه از ساعت ۹تا۱۷، یکشنبه و سه شنبه از ساعت ۱۳تا۱۷ و جمعه ها از ساعت ۹تا۱۴

"مجموعه ورزشی قیانوری"

بهای بلیط 15 هزار تومان

تلفن : 55025400

استخر آرشیدا

پاسداران

روزهای زوج از ساعت 20 الی23 (آقایان)

روزهای فرد از ساعت 15 الی 23 (آقایان)

روزهای زوج از ساعت 8 صبح الی 19(بانوان)

روزهای فرد از ساعت 8 صبح الی 12(بانوان)

تلفن : 22761425

"استخر آرشیدا"

بهای بلیط 20 هزار تومان

تلفن : 22761425

رایان فیتنس 2

گیشا

تلفن : 86013708

"رایان فیتنس 2"

تلفن : 86013708